Ledamöter i Tillsynsnämnden

Mandatperiod
Sekreterare
Namn Organisation Ort Uppdrag
Leif Dyrvall   (DP)   Skogås   Ordförande  
Jennifer Lind   (M)   Skogås   1:e vice ordf  
Bengt Eliasson   (S)   Huddinge   2:e vice ordf  
Bengt Nylander   (C)   Skogås   Ledamot  
Linda Papirnij   (S)   Huddinge   Ledamot  

Christer Berg   (KD)      Ersättare  
Arman Cajic   (L)      Ersättare  
Robert Andersson   (HP)      Ersättare  
Millaray Rubilar   (V)      Ersättare  
Tomas Nordström   (MP)      Ersättare  


1 av 1