Ledamöter i Tillsynsnämnden

Mandatperiod
Sekreterare
Namn Organisation Ort Uppdrag
Leif Dyrvall   (DP)   Skogås   Ordförande  
Jennifer Lind   (M)   Skogås   1:e vice ordf  
Bengt Eliasson   (S)   Huddinge   2:e vice ordf  
Bengt Nylander   (C)   Skogås   Ledamot  
Linda Papirnij   (S)   Huddinge   Ledamot  

Christer Berg   (KD)      Ersättare  
Per-Olov Lisén   (L)      Ersättare  
Robert Andersson   (HP)      Ersättare  
Millaray Rubilar   (V)      Ersättare  
Tomas Nordström   (MP)      Ersättare  


1 av 1