Ledamöter i Föreningen Spårvagnsstädernas styrelse

Mandatperiod
Sekreterare
Namn Organisation Ort Uppdrag
Erik Ottoson   (M)      Ledamot  

Vakant   (MP)      Ersättare  


1 av 1