Historik Ledamöter i Rådet för fysisk planering

Mandatperiod
Sekreterare Anna Berglind
Namn Organisation Ort Uppdrag
Malin Danielsson   (L)   Skogås   Ordförande  
Emil Högberg   (S)      1:e vice ordf  
Sara Heelge Vikmång   (S)      1:e vice ordf  
Cecilia Sundberg   (M)      Ledamot  
Daniel Dronjak   (M)      Ledamot  
Ann-Marie Högberg   (S)   Huddinge   Ledamot  
Christian Ottosson   (C)      Ledamot  
Karl Henriksson   (KD)   Skogås   Ledamot  
Rolf Johansson   (KD)      Ledamot  
Peter Johansson   (MP)      Ledamot  
Vakant   (MP)      Ledamot  

Erik Ottoson   (M)      Ersättare  
Hans Wallenborg   (M)      Ersättare  
Yosef Sigal   (S)      Ersättare  
Britt Björneke   (V)      Ersättare  
Ingalill Söderberg   (DP)   Trångsund   Ersättare  
Jonas Andersson   (DP)   Skogås   Ersättare  
Lars Björkman   (HP)   Huddinge   Ersättare  


1 av 1