Ledamöter i AB Vårljus

Mandatperiod
Sekreterare
Namn Organisation Ort Uppdrag
Anneli Sjöberg   (S)      Ersättare för ombud  
Fredrik Kristoffersen   (M)      Ombud  


1 av 1