Ledamöter i Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens ärendeberedning

Mandatperiod
Sekreterare
Namn Organisation Ort Uppdrag
Christina Eklund   (M)      Ordförande  
Martina Nyman   (L)      Ledamot  


1 av 1