Ledamöter i Huge Fastigheter AB, styrelse

Mandatperiod
Sekreterare
Namn Organisation Ort Uppdrag
Gunilla Helmerson   (M)      Ordförande  
Mathias Övelius   (DP)   Skogås   1:e vice ordf  
Ann-Marie Högberg   (S)   Huddinge   2:e vice ordf  
Kennet Bergh   (M)   Huddinge   Ledamot  
Cem Delen   (L)      Ledamot  
Lars-Göran Sander   (C)      Ledamot  
Tomas Hansson   (KD)   Huddinge   Ledamot  
Martin Nigals   (SD)   Trångsund   Ledamot  
Vakant   (S)      Ledamot  
Emil Buskas   (S)   Huddinge   Ledamot  
Peter Johansson   (MP)      Ledamot  
Britt Björneke   (V)      Ledamot  

Jennifer Lind   (M)   Skogås   Ersättare  
Jelena Drenjanin   (M)      Ersättare  
Henrik Boltenstål   (M)      Ersättare  
Daniel Dronjak   (M)      Ersättare  
Petra Nilsson   (L)      Ersättare  
Lars Björkman   (HP)   Huddinge   Ersättare  
Arnold Boström   (SD)      Ersättare  
Bilal Dogan   (S)      Ersättare  
Marie Fors   (S)      Ersättare  
Eeva Laine   (S)      Ersättare  
Leif Nysmed   (S)      Ersättare  
Sara Heelge Vikmång   (S)      Ersättare  


1 av 1