Historik Ledamöter i Särskild budgetberedning för Huddinge kommuns revisorer

Mandatperiod
Sekreterare
Namn Organisation Ort Uppdrag
Nils Johnson   (M)   Huddinge   Ledamot  
Bo Beckman   (S)   Huddinge   Ledamot  
Erling Karlsson   (S)      Ledamot  


1 av 1