Ledamöter i Huge Fastigheter AB, revision

Mandatperiod
Sekreterare
Namn Organisation Ort Uppdrag
Svante Axelsson   (S)   Huddinge   Lekmannarevisor  
Ulrika Wennberg   (M)      Lekmannarevisor  
Olle Oskarsson   (MP)   Huddinge   Suppleant för lekamannarevisor  
Eva Sjödin   (M)      Suppleant för lekmannarevisor  


1 av 1