Birgitta Ljung
Namn Birgitta Ljung
Politiskt parti (MP)
E-post2 Birgitta.Ljung@huddinge.se
   
Uppdrag
Grundskolenämnden  
Tidigare uppdrag Period
Grundskolenämnden   2015-01-01 - 2018-12-31
Grundskolenämnden   2011-01-01 - 2014-12-31
Kommunfullmäktige   2014-10-15 - 2018-10-14
Kommunfullmäktige   2010-10-10 - 2014-10-14
Kommunstyrelsen   2014-10-21 - 2018-10-31
Kommunstyrelsen   2010-11-08 - 2014-10-20
Kommunstyrelsens arbetsutskott   2018-08-13 - 2018-10-15
Kommunstyrelsens arbetsutskott   2014-12-01 - 2015-07-31
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott   2018-08-13 - 2018-10-15
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott   2014-12-01 - 2018-08-13
Miljöberedningen   2015-06-17 - 2018-10-15
Ombud till förbundsmöte i Storsthlm   2015-01-01 - 2018-12-31
Samhällsbyggnadsnämnden   2007-01-01 - 2010-12-31
Söderenergi AB   2011-04-24 - 2015-04-23
Tyresåns Vattenvårdsförbund, ombud   2015-01-28 - 2018-12-31
Valberedningen   2014-10-21 - 2018-10-14
Valberedningen   2014-10-06 - 2014-10-20
Äldreomsorgsnämnden   2007-01-01 - 2010-12-31