Birgitta Ljung
Namn Birgitta Ljung
Politiskt parti (MP)
E-post1 Birgitta.Ljung@huddinge.se
   
Uppdrag
Grundskolenämnden  
Kommunfullmäktige  
Kommunförbundet Stockholms län  
Kommunstyrelsen  
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott  
Miljöberedningen  
Tyresåns Vattenvårdsförbund, ombud  
Valberedningen  
Tidigare uppdrag Period
Grundskolenämnden   2011-01-01 - 2014-12-31
Kommunfullmäktige   2010-10-10 - 2014-10-14
Kommunstyrelsen   2010-11-08 - 2014-10-20
Kommunstyrelsens arbetsutskott   2014-12-01 - 2015-07-31
Samhällsbyggnadsnämnden   2007-01-01 - 2010-12-31
Söderenergi AB   2011-04-24 - 2015-04-23
Valberedningen   2014-10-06 - 2014-10-20
Äldreomsorgsnämnden   2007-01-01 - 2010-12-31