Ingen bild
Namn Jessica Ericsson
Politiskt parti (L)
Telefon 070 7377199
E-post2 jessica.ericsson@liberalerna.se
   
Uppdrag
Huddinges råd för funktionshinderfrågor  
Kommunfullmäktige  
Tidigare uppdrag Period
Kommunfullmäktige   2010-11-01 - 2014-10-14