Ingen bild
Namn Jessica Ericsson
Politiskt parti (L)
Telefon 070 7377199
E-post2 jessica.ericsson@liberalerna.se
   
Uppdrag
Kommunfullmäktige  
Tidigare uppdrag Period
Huddinges råd för funktionshinderfrågor   2015-01-28 - 2018-03-14
Kommunfullmäktige   2010-11-01 - 2014-10-14