Ingen bild
Namn Alma Mehinovic
Politiskt parti (M)
E-post2 Alma.Mehinovic@huddinge.se
   
Uppdrag
Förskolenämnden  
Tidigare uppdrag Period
Förskolenämnden   2011-01-01 - 2014-12-31
Kommunfullmäktige   2013-11-26 - 2014-10-14