Nils Johnson
Namn Nils Johnson
Politiskt parti (M)
Telefon 08 711 62 48
Mobil 070 375 95 46
E-post2 nils.johnson@huddinge.se
Adress Mellansjövägen 152 
Postnummer 141 34
Ort Huddinge
   
Uppdrag
Gode män enl 4 kap 2 § fastighetsbildningslagen  
Särskild budgetberedning för Huddinge kommuns revisorer  
Tidigare uppdrag Period
Borgerlig vigselförrättare   2007-01-01 - 2014-12-31
Gode män enl 4 kap 2 § fastighetsbildningslagen   2011-01-01 - 2014-12-31
Kommunfullmäktige   2014-10-15 - 2018-10-14
Kommunfullmäktige   2010-11-01 - 2014-10-14
Kommunfullmäktige   2006-11-01 - 2010-10-31
Samhällsbyggnadsnämnden   2007-01-01 - 2010-12-31
Särskild budgetberedning för Huddinge kommuns revisorer   2011-01-01 - 2014-12-31
Valberedningen   2014-10-21 - 2018-10-14
Valberedningen   2010-11-01 - 2014-10-20