Ingen bild
Namn Kim Wiking
Politiskt parti (DP)
   
Uppdrag
Kommunfullmäktige  
Miljöberedningen  
Tidigare uppdrag Period
Miljönämnden   2011-01-01 - 2014-12-31