Ingen bild
Namn Roland Jonsson
Politiskt parti HRS
   
Uppdrag
Huddinges råd för funktionshinderfrågor  
Tidigare uppdrag Period
Huddinges råd för funktionshinderfrågor   2011-01-01 - 2014-12-31