Ingen bild
Namn Jan Forsell
Politiskt parti (L)
E-post2 Jan.Forsell@huddinge.se
   
Uppdrag
Bygglovs- och tillsynsnämnden  
Tidigare uppdrag Period
Miljönämnden   2012-02-13 - 2014-12-31
Samhällsbyggnadsnämnden   2011-01-01 - 2012-10-08
SRV Återvinning AB, styrelse   2011-04-24 - 2015-04-23
Söderenergi AB   2015-05-21 - 2016-03-14
Tyresåns Vattenvårdsförbund, ombud   2015-01-28 - 2018-12-31