Ingen bild
Namn Hans Åberg
Politiskt parti (MP)
   
Uppdrag
Tidigare uppdrag Period
Arvodeskommitté   2010-11-01 - 2014-10-20
Valberedningen   2010-11-01 - 2014-10-20
Valnämnden   2007-01-01 - 2010-12-31