Ingen bild
Namn Kerstin Lindh
Politiskt parti (DP)
   
Uppdrag
Huddinges råd för funktionshinderfrågor  
Tidigare uppdrag Period
Valberedningen   2010-11-01 - 2014-10-20