Ellinor Avsan
Namn Ellinor Avsan
Politiskt parti (M)
Mobil 0760501191
E-post1 ellinor.avsan@huddinge.se
E-post2 ellinor.avsan@sustema.se
   
Uppdrag
Föreningen Sveriges Ekokommuner, ombud  
Miljöberedningen  
Tidigare uppdrag Period
Förskolenämnden   2015-01-01 - 2017-06-12
Kommunfullmäktige   2014-10-15 - 2017-05-23
Kommunfullmäktige   2010-11-01 - 2014-10-14
Kommunstyrelsen   2010-11-08 - 2014-10-20
Miljönämnden   2011-01-01 - 2014-12-31
Miljövårdsråd   2011-02-08 - 2014-12-31
Samhällsbyggnadsnämnden   2011-01-01 - 2014-12-31
Samhällsbyggnadsnämnden   2011-01-01 - 2014-12-31
Stockholm Vatten AB   2015-04-01 - 2017-06-12
Stockholm Vatten VA AB   2015-03-24 - 2017-06-12
Tyresåns Vattenvårdsförbund, styrelse   2011-04-22 - 2015-04-23