Ingen bild
Namn Mats Pettersson
Politiskt parti (HP)
   
Uppdrag
Natur- och byggnadsnämnden  
Tidigare uppdrag Period
Arvodeskommitté   2010-11-01 - 2014-10-20
Huddinges brottsförebyggande råd   2011-02-21 - 2014-12-31
Valberedningen   2010-11-01 - 2014-10-20