Ingen bild
Namn Peter Viridén
Politiskt parti (M)
Telefon 08 774 71 51
Mobil 0709724048
E-post1 peter.viriden@live.se
Adress Dammvägen 39 
Postnummer 141 44
Ort Huddinge
   
Uppdrag
Södertörns överförmyndarnämnd  
Tidigare uppdrag Period
Södertörns överförmyndarnämnd   2011-01-01 - 2014-12-31
Överförmyndarnämnden   2007-01-01 - 2010-12-31