Ingen bild
Namn Tommy Sköldby
Politiskt parti (C)
Mobil 070 400 42 56
E-post1 Tommy.Skoldby@huddinge.se
E-post2 tommy.skoldby@gmail.com
   
Uppdrag
Natur- och byggnadsnämnden  
Tidigare uppdrag Period
Miljönämnden   2012-10-08 - 2014-12-31
SRV Återvinning AB, styrelse   2015-04-16 - 2017-12-11