Ingen bild
Namn Vakant
Politiskt parti (MP)
   
Uppdrag
Föreningen Arena Huddinge, ombud  
Föreningen Spårvagnsstädernas styrelse  
Kommunförbundet Stockholms län  
Kommunrevision  
Södertörns Energi AB, ombud  
Tidigare uppdrag Period
Demokrati- och mångfaldsberedning   2013-06-11 - 2013-06-11
Kommunfullmäktige   2017-03-27 - 2017-04-11
Kommunfullmäktige   2016-10-10 - 2016-10-24
Kommunfullmäktige   2015-03-16 - 2015-03-30
Kommunrevision   2017-12-11 - 2018-02-19
Rådet för fysisk planering   2015-06-17 - 2015-09-30
Valnämnden   2017-03-27 - 2017-09-11