Ingen bild
Namn Pierre Brill
Politiskt parti (MP)
Telefon 08-691 65 52
E-post2 pierre@brill.se
Adress Kapellvägen 29 
Postnummer 141 70
Ort Segeltorp
   
Uppdrag
Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor  
Socialnämnden  
Tidigare uppdrag Period
Socialnämnden   2013-03-04 - 2014-12-31