Carl Göransson
Namn Carl Göransson
Politiskt parti (M)
E-post2 Carl.Goransson@huddinge.se
   
Uppdrag
Grundskolenämnden  
Tidigare uppdrag Period
Demokrati- och mångfaldsberedning   2013-09-09 - 2013-12-09
Grundskolenämnden   2015-01-01 - 2016-12-04
Kommunfullmäktige   2014-10-15 - 2018-10-14