Carl Göransson
Namn Carl Göransson
Politiskt parti (M)
E-post1 Carl.Goransson@huddinge.se
   
Uppdrag
Grundskolenämnden  
Kommunfullmäktige  
Tidigare uppdrag Period
Demokrati- och mångfaldsberedning   2013-09-09 - 2013-12-09
Grundskolenämnden   2015-01-01 - 2016-12-04