Ingen bild
Namn Roland Sernlind
Politiskt parti (S)
Mobil 0702306495
E-post2 roland.sernlind@sabo.se
Adress Stambanevägen 23 
Postnummer 141 43
Ort Huddinge
   
Uppdrag
Natur- och byggnadsnämnden  
Rådet för fysisk planering  
Tidigare uppdrag Period
Samhällsbyggnadsnämnden   2013-09-09 - 2014-12-31
Samhällsbyggnadsnämnden   2013-09-09 - 2014-12-31