Ingen bild
Namn Stephanie Hansson
Politiskt parti (KD)
E-post1 stephanie.hansson@live.se
E-post2 Stephanie.Hansson@huddinge.se
   
Uppdrag
Kommunfullmäktige  
Kommunstyrelsen  
Vård- och omsorgsnämnden  
Tidigare uppdrag Period
Huddinges pensionärsråd   2015-01-01 - 2018-12-31
Huddinges råd för funktionshinderfrågor   2014-01-27 - 2014-12-31
Kommunfullmäktige   2017-07-05 - 2018-10-14
Kommunfullmäktige   2014-10-15 - 2017-07-05
Äldreomsorgsnämnden   2015-01-01 - 2018-12-31