Ingen bild
Namn Sven Nicklasson
Politiskt parti (HP)
E-post1 Sven.Niklasson@huddinge.se
   
Uppdrag
Gymnasienämnden  
Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor  
Valberedningen  
Tidigare uppdrag Period