Ingen bild
Namn Sven Nicklasson
Politiskt parti (HP)
E-post2 Sven.Niklasson@huddinge.se
   
Uppdrag
Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor  
Kommunstyrelsen  
Valberedningen  
Tidigare uppdrag Period
Gymnasienämnden   2015-01-01 - 2018-12-31
Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor   2014-10-21 - 2018-10-14
Kommunfullmäktige   2018-10-15 - 2018-10-15
Valberedningen   2014-10-21 - 2018-10-14