Ingen bild
Namn Daniel Andersson
Politiskt parti (KD)
   
Uppdrag
Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor  
Socialnämnden  
Tidigare uppdrag Period