Ingen bild
Namn Daniel Andersson
Politiskt parti (KD)
   
Uppdrag
Socialnämnden  
Tidigare uppdrag Period
Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor   2014-10-21 - 2018-10-14