Ingen bild
Namn Ann Clewett
Politiskt parti (SD)
   
Uppdrag
Demokratiberedningen  
Kommunfullmäktige  
Äldreomsorgsnämnden  
Tidigare uppdrag Period
Demokratiberedningen   2016-06-13 - 2018-10-14
Demokratiberedningen   2015-03-16 - 2016-06-12