Ingen bild
Namn Tor Gustafsson
Politiskt parti (SD)
E-post2 tor.gustafsson@sd.se
   
Uppdrag
Kultur- och fritidsnämnden  
Tidigare uppdrag Period