Ingen bild
Namn Johan Wibäck
Politiskt parti (MP)
   
Uppdrag
Kultur- och fritidsnämnden  
Tidigare uppdrag Period
Demokratiberedningen   2015-03-16 - 2016-10-10