Ingen bild
Namn Claes-Göran Bonde
Politiskt parti (M)
Telefon 08 711 56 97
E-post1 cg.bonde@telia.com
Adress Malmgårdsvägen 2 
Postnummer 141 60
Ort Huddinge
   
Uppdrag
Gode män enl 4 kap 2 § fastighetsbildningslagen  
Tidigare uppdrag Period
Gode män enl 4 kap 2 § fastighetsbildningslagen   2011-01-01 - 2014-12-31
Kommunfullmäktige   2016-11-29 - 2017-02-13
Kommunfullmäktige   2006-11-01 - 2010-10-31
Samhällsbyggnadsnämnden   2007-01-01 - 2010-12-31
Äldreomsorgsnämnden   2011-01-01 - 2014-12-31