Ingen bild
Namn Kjerstin Alm
Politiskt parti Elöverkänsligas förening
   
Uppdrag
Huddinges råd för funktionshinderfrågor  
Tidigare uppdrag Period