Ingen bild
Namn Martin Övelius
Politiskt parti (DP)
E-post1 martin.ovelius@huddinge.se
   
Uppdrag
Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor  
Rådet för fysisk planering  
Valberedningen  
Tidigare uppdrag Period
Tillsynsnämnden   2015-03-16 - 2017-03-27