Ingen bild
Namn Said Heidaripour
Politiskt parti (V)
   
Uppdrag
Förskolenämnden  
Tidigare uppdrag Period
Demokratiberedningen   2015-03-16 - 2015-11-02