Ingen bild
Namn Maryam Fathi Rondsån
Politiskt parti Attention
   
Uppdrag
Huddinges råd för funktionshinderfrågor  
Tidigare uppdrag Period