Elisabeth Ulin Karlsson
Namn Elisabeth Ulin Karlsson
Politiskt parti (V)
Mobil 070 589 76 54
E-post2 eulin@bredband.net
   
Uppdrag
Socialnämnden  
Tidigare uppdrag Period
Kommunfullmäktige   2016-09-27 - 2017-09-11
Kommunfullmäktige   2015-01-08 - 2016-09-26
Kommunfullmäktige   2010-11-01 - 2014-10-14
Kommunfullmäktige   2006-11-01 - 2010-10-31
Samhällsbyggnadsnämnden   2011-01-01 - 2014-12-31
Samhällsbyggnadsnämnden   2011-01-01 - 2014-12-31
Samhällsbyggnadsnämnden   2007-01-01 - 2010-12-31