Ingen bild
Namn Peter Axelsson
Politiskt parti (DP)
   
Uppdrag
Södertörns Fjärrvärme AB, styrelse  
Tidigare uppdrag Period