Ingen bild
Namn Dennis Åström Ullström
Politiskt parti (KD)
E-post2 Dennis.Astrom-Ullstrom@huddinge.se
   
Uppdrag
Grundskolenämnden  
Kommunfullmäktige  
Valberedningen  
Tidigare uppdrag Period
Kommunfullmäktige   2018-10-15 - 2019-02-28
Kultur- och fritidsnämnden   2016-10-05 - 2018-12-31