Ingen bild
Namn Håkan Björndahl
Politiskt parti (KD)
   
Uppdrag
Miljöberedningen  
Tidigare uppdrag Period