Ingen bild
Namn Karin Adolfsson
Politiskt parti (C)
   
Uppdrag
Kommunfullmäktige  
Vård- och omsorgsnämnden  
Tidigare uppdrag Period
Äldreomsorgsnämnden   2018-02-19 - 2018-12-31