Ingen bild
Namn Konrad Hyltén
Politiskt parti (V)
E-post2 Konrad.Hylten@huddinge.se
   
Uppdrag
Kommunfullmäktige  
Tidigare uppdrag Period
Förskolenämnden   2018-02-19 - 2018-12-31
Grundskolenämnden   2019-01-01 - 2019-04-11