Ingen bild
Namn Nora Salem
Politiskt parti (S)
E-post2 Nora.Salem@huddinge.se
   
Uppdrag
Förskolenämnden  
Tidigare uppdrag Period