Ingen bild
Namn Sara Grant
Politiskt parti (V)
E-post2 Sara.Grant@huddinge.se
   
Uppdrag
Klimat- och stadsmiljönämnden  
Klimat- och stadsmiljönämnden, arbetsutskott  
Tidigare uppdrag Period