Förtroendevald

Ingen bild
Namn
Oliver Krug
Politiskt Parti
Nuvarande uppdrag. Visar uppdrag 1 av 1.
Uppdrag
Kultur- och fritidsnämnden
Ledamoten har inga avslutade uppdrag.