Förtroendevald

Ingen bild
Namn
Erika Ullberg
Politiskt Parti
(S)
E-post
erika.ullberg@huddinge.se
Nuvarande uppdrag. Visar uppdrag 1 av 1.
Uppdrag
Södertörns Fjärrvärme AB, styrelse
Ledamoten har inga avslutade uppdrag.