Förtroendevald

Ingen bild
Namn
Anna Sahlholm
Politiskt Parti
(C)
E-post
anna.sahlholm@huddinge.se
Nuvarande uppdrag. Visar uppdrag 1 – 2 av 2.
Uppdrag
Socialnämnden
Socialnämndens individutskott 3
Ledamoten har inga avslutade uppdrag.