Förtroendevald

Ingen bild
Namn
Daniela Sameland
Politiskt Parti
(C)
Nuvarande uppdrag. Visar uppdrag 1 av 1.
Uppdrag
Bygglovs- och tillsynsnämnden
Ledamoten har inga avslutade uppdrag.