Förtroendevald

Ingen bild
Namn
David Röstlund
Politiskt Parti
(M)
E-post
david.rostlund@huddinge.se
Nuvarande uppdrag. Visar uppdrag 1 av 1.
Uppdrag
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden
Ledamoten har inga avslutade uppdrag.