Förtroendevald

Ingen bild
Namn
Rawan Almousa
Politiskt Parti
(M)
E-post
rawan.almousa@huddinge.se
Nuvarande uppdrag. Visar uppdrag 1 av 1.
Uppdrag
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden
Ledamoten har inga avslutade uppdrag.